We wrześniu br. ruszyła XVIII edycja Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra zatytułowana „My Polacy, My Dolnoślązacy”. Konkurs adresowany jest do młodzieży z ponad 300 szkół województwa dolnośląskiego.Co roku w konkursie bierze udział około 400 uczniów z klas ósmych szkół podstawowych oraz z liceów, zgłaszając prace w dowolnej formie literackiej na jeden z trzech proponowanych tematów. Każda szkoła może przysłać prace maksymalnie 5 uczniów.

Teksty konkursowe powinny mieć objętość do dwóch stron formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe), w formacie pdf. Prace należy przesłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym przez stronę internetową konkursu: www.zlote-pioro.pl.

Tegoroczne tematy konkursowe:

„Współkochać przyszłam – nie współnienawidzić”(Antygona, Sofokles)

„Współ- ” w połączeniu z proponowanymi przez Ciebie wyrazami jako panaceum na zło tego świata.

„Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby nawet o tym nie wiedział”. Uczyń myśl św. Edyty Stein mottem przewodnim swojej pracy.

Prace konkursowe przesyłać można do 15 listopada 2022 roku. Przyjęcie tekstu potwierdzone będzie drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

Spośród nadesłanych tekstów jury konkursu wyłoni 30 najlepszych, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. Dla zwycięzców 1, 2 i 3 miejsca przewidziano dyplomy oraz nagrody, jak laptop, tablet czy aparat fotograficzny. Dodatkowo każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 podczas uroczystej Gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeni wyróżnieni uczniowie wraz z opiekunami.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, Liceum Salezjańskie we Wrocławiu oraz „Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska. Współorganizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Patronat medialny nad konkursem objęli: „Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela” oraz „TVP Wrocław”.

Konkurs literacki odbywa się pod Honorowym Patronatem: Jarosława Obremskiego – Wojewody Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Jacka Sutryka – Prezydenta Miasta Wrocławia oraz ks. Józefa Kupnego – Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego.

(Visited 34 times, 1 visits today)