Jeżeli w pierwotnym projekcie budowlanym domu nie było ganku, możemy go bez problemu dobudować już po zakończeniu procesu budowlanego. Musimy jedynie pamiętać o przepisach prawa budowlanego normujących zasady tego typu budowli.

Jeżeli ganek jest niewielki, możemy go wybudować bez pozwolenia na budowę. W przypadku większej budowli potrzebne nam będzie jednak zgłoszenie.Ganek – definicja

Według definicji ganek to przybudówka przed wejściem do domu, pokryta dachem i podparta słupami nośnymi. Z punktu widzenia prawa budowlanego ganek to z kolei budynek, który posiada ściany i dach i spełnia przede wszystkim funkcję ochronną przed deszczem, słońcem i wiatrem. Chociaż w praktyce jest to pomieszczenie użytkowe, w teorii ganek nie może być użytkowany inaczej aniżeli jako wspomagające pomieszczenie przed wejściem do domu.

To, jak będziemy definiować ganek, jest istotne nie tylko ze względu na ścisłości w nomenklaturze, ale przede wszystkim ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na dobudowę ganku. Ganek może być zatem przedpokojem albo wiatrołapem, ale może być wykorzystywany tylko jako część pomocnicza budynku.

Kiedy budowa ganku na zgłoszenie?

Ganek możemy dobudować do istniejącego budynku na podstawie zgłoszenia i pozwolenia na budowęZgłoszenie budowy przybudówki jest prostsze, ponieważ nie wymaga od nas specjalnej dokumentacji i pozwolenia z urzędu. Do samego zgłoszenia budowy kwalifikuje się ganek o powierzchni nie większej niż 35 m2. Warunkiem jest też, żeby znajdujące się już na działce inne obiekty tego typu, np. garaż lub wiata, nie przekraczały dwóch obiektów na każde 500m2 działki budowlanej.

W przypadku dobudowy ganku warto skorzystać z pomocy architekta i rzeczoznawcy budowlanego. Ani jedna, ani druga usługa nie są drogie, a pozwolą nam uniknąć błędów podczas stawiania wiatrołapu. Architekt przygotuje projekt ganku, a rzeczoznawca budowlany sprawdzi go pod względem poprawności i specyfikacji technicznej.

Pozwolenie na budowę ganku

Jeżeli ganek nie spełnia wymogów stawianych tego typu konstrukcjom względem zgłoszenia budowy, musimy starać się o pozwolenie na budowę wiatrołapu. Wiąże się to z wizytą w odpowiednim urzędzie, który może wydać nam pozwolenie na budowę. Samo zgłoszenie przybudowy ganku nie wystarczy w sytuacji, jeżeli ganek z założenia będzie pełnił inną niż wspomagająca funkcję i jest większy niż 35 m2. Wniosek o zgłoszenie budowy może być odrzucony z uwagi na stopień ingerencji budowy w strukturę domu, np. będzie pełnił funkcję użytkową lub będzie naruszał konstrukcję budynku. W takim przypadku dobrze jest wcześniej upewnić się u rzeczoznawcy budowlanego, czy planowana budowa jest bezpieczna i nie uszkodzi istniejącego budynku, np. nie spowoduje, że z powodu wysokiego dachu część ściany wewnątrz będzie wilgotniała. Ganek nie może też pełnić szczególnej funkcji, np. dodatkowej kuchni letniej, pokoju dla gości albo łazienki.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne?

Jeżeli chcemy dobudować ganek, powinniśmy przygotować wcześniej odpowiednią dokumentację od architekta i rzeczoznawcy budowlanego. Szczególnie ważna jest rola rzeczoznawcy budowlanego, który pomoże nam ustalić szczegóły techniczne przybudowy, sprawdzi projekt budowlany i zweryfikuje stan techniczny nowo wybudowanego ganku.

Do wybudowania ganku, wiatrołapu albo przybudówki potrzebne nam będą następujące dokumenty:

– wniosek o zgłoszenie ganku z wyszczególnionymi rodzajami prac budowlanych, lokalizacją budowli, terminem realizacji i rodzajem użytych materiałów budowlanych

– oświadczenie, że jesteśmy właścicielami istniejącego budynku, do którego chcemy dobudować ganek

– projekt ganku (rysunek i przekrój ganku oraz budynku).

Urząd wydający pozwolenie ma 3 tygodnie na poinformowanie nas o możliwości rozpoczęcia prac.

(Visited 1 867 times, 8 visits today)