O motywacji powstało jest wiele książek. W większości podkreśla , jak wielką rolę motywacja odgrywa w życiu prywatnym i zawodowym. Jeśli pracownik nie będzie zmotywowany, a przełożony nie dostrzeże problemu, efektywność zacznie spadać, a ostatecznie przełoży się to na straty dla firmy. Czy można to zmienić?

Wielu przedsiębiorców nie motywuje swoich pracowników lub nie wie, w jaki sposób robić to prawidłowo. Prowadzi to do sytuacji, w której przełożony ponosi koszty związane z nietrafnymi działaniami, a pracownicy nie są bardziej zmobilizowani. I tutaj przechodzimy do naczelnej zasady, jaka jest niezbędna do efektywnego motywowania – nie ma uniwersalnego środka, który w równym stopniu zmotywuje każdego pracownika.Skuteczne motywowanie w kilku krokach

Zanim firma zacznie motywować pracowników, musi pomyśleć o strategii. Przydatne w tym będą złote zasady motywowania, które można streścić w kilku punktach:

  1. Aby dowiedzieć się, co będzie motywowało pracownika, trzeba go najpierw poznać. Trzeba uwzględnić, że nie każdy ma takie same potrzeby. Ważne są wiek, płeć, stan cywilny, zainteresowania. Jeśli pracownik ma rodzinę, która jest dla niego najważniejsza, dużo bardziej niż kolejne branżowe spotkanie czy szkolenie, cenić będzie działania prorodzinne.
  2. Kolejną zasadą jest podejście przełożonego. Jeśli oczekuje, że pracownik da z siebie to, co najlepsze, okazuje mu ufność i pokazuje, że widzi jego zalety, ten odwdzięczy się większym zaangażowaniem, niż wtedy, kiedy widzi w oczach kierownika niechęć i zwątpienie.
  3. Planując wprowadzenie systemu nagród i premii za osiągnięte cele, musi uwzględniać cele, które nie będą ani zbyt łatwe do osiągnięcia, ani niemożliwe do zrealizowania. Trzeba też przygotować pewne schematy działań w przypadku błędów popełnianych w pracy. Wytykanie niedociągnięć na forum, nie przyniesie żadnych korzyści.
  4. Warto wyznaczać wspólne cele, do których będą dążyli pracownicy i firma, co będzie dużo bardziej motywowało, niż gdyby były to z góry narzucone działania. Z kolei przy wprowadzaniu innowacji, dobrze jest pokazać, jakie to przyniosło korzyści w innych organizacjach.
  5. Nie można też zapomnieć o chwaleniu i nagradzaniu pracowników. Jednak należy to robić w jasno ustalony sposób i sprawiedliwie, aby nagrody nie działały demobilizująco na cały zespół. Istotna jest też częstotliwość przyznawanych nagród i to, czy wartość nagrody jest adekwatna wobec tego, za co zostaje przyznana. Być może trafnym rozwiązaniem będzie możliwość samodzielnego wyboru nagrody przez pracownika?

Co z długoletnimi pracownikami?

Pracownicy, których wkład w firmę jest duży, są wobec niej lojalni, powinni być bardziej doceniani. Można to zrobić poprzez zmniejszoną kontrolę, co udowadnia zaufanie pracodawcy. Innym rozwiązaniem jest zwiększenie samodzielności przy wykonywaniu obowiązków. Jeśli pracownik przechodzi przez trudniejszy okres, można pomyśleć o elastycznym czasie pracy. Można również zwiększyć zakres przywilejów.

Artykuł został przygotowany we współpracy z nais.pl
(Visited 757 times, 1 visits today)