Decyzja o zasilaniu domu w gaz w sytuacji gdy nie ma możliwości podłączenia się do instalacji przewodowej wiąże się z dylematem czy wybrać opcję zakupu zbiornika na gaz czy jego dzierżawę. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.Zakup najbardziej popularnego zbiornika na gaz o pojemności 2700 litrów to koszt około 6000zł. Do tego należy doliczyć jeszcze koszty projektu, odbioru technicznego i koniecznych do postawienia zgód. W sumie całość kosztów zamknie się sumą około 12 tysięcy złotych. Oprócz tego właściciel takiego zbiornika musi się liczyć z kosztami okresowych przeglądów technicznych zbiornika i akcesoriów towarzyszących oraz ewentualnymi kosztami napraw i remontów.

Plusy tego rozwiązania są następujące

-zbiornik na gaz jest własnością właściciela,
-właściciel może zamawiać gaz w dowolnej firmie dystrybucyjnej.

W przypadku dzierżawy zbiornika na gaz, dostawy gazu z którym właściciel domu podpisuje umowę na dzierżawę zbiornika ponosi koszty zakupu zbiornika i jego utrzymania, a właściciel ponosi opłatę za jego użytkowanie oraz zobowiązuje się do zaopatrywania w gaz u tego dostawcy przez okres obowiązywania umowy dzierżawnej.

Plusy tego rozwiązania po stronie właściciela domu to:

-brak formalności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zbiornika gazu i kosztów jego przeglądów technicznych,
-dostawca gazu monitoruje zużycie więc właściciel domu nie musi pamiętać o uzupełnianiu ilości gazu w zbiorniku,
-w przypadku jakiejkolwiek awarii, dostawca gazu zapewnia serwis awaryjny zbiornika gazu,
-wygodny sposób rozliczania zużycia gazu – właściciel domu płaci miesięcznie tylko za faktycznie zużytą ilość gazu.

Decydując się więc na wybór jednej z dwóch opcji posiadania zbiornika na gaz należy rozważyć wszystkie za i przeciw występujące w każdej z opcji i wybrać te najwłaściwszą. Czasami w zamian za nieco wyższe koszty wynikające z dzierżawy zbiornika, pozbywamy się całego balastu kłopotliwych i czasochłonnych czynności związanych z właściwym jego funkcjonowaniem. Wybór jak zwykle należy do właściciela domu, który to dom ma być zasilany tym surowcem energetycznym.

(Visited 289 times, 1 visits today)