Ok. 5 kg. iperytu siarkowego zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach z jednostki wojskowej w Rozewiu i nikt go nie szuka. Zaginiona broń masowego rażenia (BMR to broń: atomowa, biologiczna, chemiczna) może wpaść w ręce terrorystów.Karol Piernicki służył w 55 Kompanii Przeciwchemicznej w Rozewiu. W 1997 roku do jednostki przyjęto broń chemiczną. Dziwne okoliczności sprawiły, że zaginęła. Przez 23 lata nie ustalono, co się z nią stało. Co więcej, nie podjęto także żadnych kroków pozwalających na jej odzyskanie, a przecież zaginięcie broni chemicznej to bardzo poważne zagrożenie dla mieszkańców Unii Europejskiej. Iperyt siarkowy mogą wykorzystać terroryści.

W dniu 9 stycznia 1997 roku rybacy wyłowili z Morza Bałtyckiego żółtą bryłę o masie około 5 kilogramów. Gdy zorientowali się, że to nie bursztyn porzucili znalezisko na wysypisku śmieci. Następnego dnia o godzinie 15:15 o poparzeniu rybaków poinformowano oficera dyżurnego z jednostki w Rozewiu. Grupa żołnierzy wysłana do portu odkryła, że kuter został skażony bojowymi środkami trującymi w postaci iperytu siarkowego. Niebezpieczne przedmioty przywieziono do siedziby kompanii i umieszczono w rowie. Czynność wykonywali żołnierze bez odzieży ochronnej. Po pewnym czasie u jednego rozpoznano sarkoidozę trzeciego stopnia. Natomiast broń chemiczna, którą przyjęto do jednostki, zaginęła. Takie informacje zostały ustalone w toku prowadzonego postępowania.

Patologia działania prokuratury może wskazywać na silną wolę nieujawnienia osób odpowiedzialnych za zniknięcie broni. W polskim prawie jest to traktowane jako pomocnictwo (art. 18 § 3 k. k.). Jest to zawsze zachowanie umyślne, można to popełnić w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Co więcej, możliwe jest zarówno w formie działania, jak i jego zaniechania. Ostatni przypadek dotyczy osoby lub instytucji, na której ciąży obowiązek prawny związany z niedopuszczeniem do popełnienia czynu zabronionego.

Wszystko wskazuje na to, że Polska nie zgłosiła do OPCW i NATO, że posiada broń chemiczną. W interpelacji MON nr 22507, Ministerstwo odcina się od sprawy, twierdząc że o niczym nie wie (pomimo, iż rząd był wielokrotnie informowany o sprawie zaginięcia broni masowego rażenia z jednostki wojskowej).

W zagranicznej prasie pojawiają się zarzuty, że Polska sprzedaje “po cichu” broń chemiczną. Wytwarzanie, gromadzenie i obrót bronią masowej zagłady jest zakazane przez prawo międzynarodowe (Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej) i karane przez kodeks karny (art. 121 kk). Tej samej karze podlega, kto dopuszcza do wyżej wspomnianego przestępstwa. Natomiast stosowanie środków masowej zagłady jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności (art. 120 kk.).

Zgodnie z rezolucjami ONZ państwa Unii Europejskiej zobowiązuje się do pogłębionej współpracy i podjęcia wszelkich działań pozwalających przeciwdziałać terroryzmowi. W tym przypadku budzi to duże wątpliwości. Do dziś nieodnaleziona broń chemiczna to ogromne zagrożenia dla obywateli UE i przedstawicieli innych nacji odwiedzających stary kontynent. Co więcej, stanowi to duże ryzyko dla zagranicznego biznesu i inwestycji. Specjalistyczne raporty informują, że wartość inwestycji USA w Polsce to nawet 62,2 mld dolarów, z czego ponad połowa jest niedoszacowana.

Druga wojna światowa pozostawiła w Bałtyku wiele ton broni chemicznej. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której zarówno polscy, jak i duńscy rybacy znajdowali je w swoich sieciach niebezpieczne znaleziska. Jak wygląda postępowanie z wyłowioną bronią chemiczną w Danii? Czy tylko Polska narusza postanowienia Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej?

Więcej o zaginięciu broni masowego rażenia z jednostki wojskowej w Rozewiu:

https://without-justice.com

https://przegladdziennikarski.pl/wojsko-zgubilo-5-kg-broni-chemicznej-rzad-i-prezydent-rozkladaja-rece/

http://tygodniknie.pl/polska-bron-chemiczna/

http://wdolnymslasku.com/2020/10/02/bron-chemiczna-zaginela-z-jednostki-wojskowej-na-pomorzu/

https://www.neweurope.eu/article/poland-rankles-brussels-over-the-disappearance-of-world-war-ii-chemical-weapons/

https://bylinetimes.com/2020/07/10/poland-mustard-gas-the-rule-of-law-the-battle-for-illiberal-democracy


 

(Visited 513 times, 1 visits today)