Łańcuch dostaw baterii dla branży EV jest wystawiony na ryzyko utraty stabilności. W związku z tym, wszystkie jednostki biorące udział w dostawach baterii wyposażone być powinny w odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwoli na skuteczne zarządzanie kilkoma źródłami zaopatrzenia.

Wraz ze specjalistami GEFCO, światowego eksperta dostaw dla branży motoryzacyjnej w Europie, przedstawiamy umiejętności i cechy niezbędne do utrzymania elastyczności oraz płynności dostaw akumulatorów do elektrycznych pojazdów.Ograniczanie dystansu do konsumentów to duża korzyść dla zmniejszenia ryzyka, które wiąże się z dostawami, a także redukcji negatywnego wpływu branży transportowej na środowisko. Sektor produkcji EV  szczyci się zrównoważonym rozwojem, a zatem redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw staje się tu szczególnie istotna.

W perspektywie średnioterminowej, produkcja zlokalizowana całkowicie w Europie jest niemożliwa, a w dalszej przyszłości pozostaje wciąż mało prawdopodobna. Ciężkie elementy będą składane blisko linii montażowych pojazdów EV, ale ponieważ ogniwa łatwo importować lub eksportować na większe odległości, najprawdopodobniej wciąż ich handel będzie się odbywać na rynkach międzynarodowych w Azji i Ameryce Północnej, które według prognoz ekspertów pozostaną dominujące w kolejnym dziesięcioleciu.

 

Logistyka baterii EV wymaga światowych partnerów o określonych umiejętnościach i wiedzy, aby wspierać producentów OEM

Specjaliści GEFCO podkreślają, iż doskonały partner w łańcuchu dostaw powinien być światowym graczem z dużą reaktywnością oraz umiejętnością proponowania działań zaradczych w problematycznych sytuacjach, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Na co warto więc zwrócić uwagę?

Solidna obecność w Europie i Azji: nawet, jeśli pod uwagę brany jest transfer produkcji do innych części świata, Azja wciąż pozostanie głównym graczem w sektorze. W wyniku tego, szczególnie istotnym wymogiem jest wparcie silnego przedstawiciela lokalnego, aby móc dobrze zarządzać przepływami na poziomie kontynentalnym, a w szerszej perspektywie także międzykontynentalnym.

Zdolność redukcji ryzyka: niedawne kryzysy, takie jak pandemia koronawirusa, braki półprzewodników czy problem w Kanale Sueskim uwidoczniły, iż międzykontynentalny przepływ towarów nie jest płynny.

Doświadczony operator logistyczny powinien oferować szeroką gamę środków, które ograniczą ryzyko w morskim transporcie. Do takich rozwiązań należą m.in. transport kolejowy, wzdłuż korytarzy transsyberyjskich lub Jedwabnego Szlaku, a także drogowy transport ciężarówkami z Azji. Decyzję o przejściu na bardziej kosztowny fracht lotniczy powinna poprzedzać analiza rozwiązań hybrydowych, jak na przykład transportu morsko-lotniczego.

Niezawodne rozwiązanie w zakresie dostaw ostatniej mili: aby dobrze poradzić sobie na każdym etapie dostaw, niezbędne jest przyspieszenie operacji ostatniej mili przy bardzo napiętym łańcuchu dostaw. Dla przykładu, jeśli pociąg lub barka nie są w stanie zagwarantować dostaw na czas, istotne jest znalezienie dobrego rozwiązania drogowego w odpowiednim momencie.

Możliwość magazynowania oraz transportu towarów niebezpiecznych: baterie do pojazdów elektrycznych to produkty, które podlegają szczegółowym restrykcjom w trakcie transportu. Ich przenoszenie oraz obsługa wymagają doświadczenia, wiedzy, a także dedykowanych zasobów w celu zapobiegania ryzykom, takim jak na przykład kary.

Pełna widoczność przepływów: z uwagi na dużą wartość towaru, łańcuch dostaw baterii EV wymaga skutecznej i niezawodnej metody śledzenia przepływu. Z perspektywy technicznej, doskonałymi narzędziami do śledzenia są urządzenia Internetu Rzeczy. Wykorzystując je, mamy informację czy przesyłka narażona była na działanie wysokiej temperatury, czy z akumulatora uwolnione zostały gazy oraz czy towar uległ przemieszczeniu. Aspekty finansowe połączone z niemałym popytem wiążą się z tym, że istotne jest śledzenie aktualnej lokalizacji baterii nawet podczas transportu. Dzięki temu każde z potencjalnych zagrożeń można ograniczyć lub zrównoważyć, optymalizując strukturę produkcji lub nadając tempa następnemu transportowi.

Branża logistyczna potrzebuje wysokiej jakości synchronizacji przepływów, aby opanować niestabilny łańcuch dostaw

Eksperci GEFCO zwracają uwagę na fakt, iż logistyka baterii do pojazdów elektrycznych jest z natury przykładem doskonałości w łańcuchu dostaw. Oparta jest bowiem na rosnącej różnorodności miejsc zaopatrzenia na całym świecie oraz dużym zakresie czasów tranzytu. Dostarczenie odpowiedniej ilości części w określonym czasie staje się więc szczególnie wymagającym zadaniem.

Finansowa wartość baterii pcha operatorów logistycznych do wdrażania najwyższej klasy procesów oraz urządzeń do śledzenia towarów, które wspierają kontrolę integralności baterii. Dla przykładu, dzięki możliwości śledzenia całego zakresu transportu, możemy dowiedzieć się, iż kilka baterii, które znajdują się aktualnie w różnych zakładach, zostało zbudowanych z tych samych złych partii materiałów lub tej samej partii wadliwych ogniw.

Ścisła kontrola stanu i lokalizacji każdej baterii połączona z wiedzą na temat jej ścieżki logistycznej umożliwia wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym oraz stworzenie prognoz transportowych, które łagodzą ryzyka. Powyższy przykład z usterkami pokazuje, iż centralna wieża kontrolna może zostać poinformowana “na żywo”, że bateria uwolniła gazy podczas transportu w kontenerze na morzu, może podjąć decyzję o przekierowaniu całego ładunku baterii w tranzycie, ponieważ są one wykonane z tej samej partii ogniw i przyspieszyć wysyłkę, która była zaplanowana na następny dzień, aby zapobiec zakłóceniom.

Złożony i niestabilny łańcuch dostaw baterii do pojazdów elektrycznych wymaga silnego lokalnego i międzynarodowego zasięgu geograficznego, zrównoważonych i przemyślanych zintegrowanych rozwiązań logistycznych oraz możliwości synchronizacji przepływów, aby zapewnić elastyczność niezbędną do rozwoju tego sektora.

„Odporność bez elastyczności i widoczności nie jest możliwa. Aby wesprzeć tę strategiczną transformację łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, dostawcy usług logistycznych muszą opracować silne, inteligentne, zgodne i ekologiczne rozwiązania” – podkreśla Gael DERRE, 4PL Business Line Manager z GEFCO.

(Visited 38 times, 1 visits today)