Nietypowe warunki gruntowe lub wodne na działce mogą rodzić wątpliwości, czy możliwe będzie zamontowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków. Na szczęście możliwości jest kilka i niezależnie od rodzaju gruntu istnieje odpowiednie rozwiązanie.

W jakich gruntach można montować ekologiczne oczyszczalnie ścieków i co zrobić, kiedy nie ma możliwości zastosowania oczyszczalni z drenażem rozsączającym?Na wszelkie pytania związane z kwestią warunków wodno-gruntowych, wodoprzepuszczalnością oraz rodzajami dostępnych rozwiązań odpowie ekspert z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi.

Piaski oraz gleby mieszane z dominacją gleb piaszczystych

Oczywiście najlepszym rodzajem gleb w przypadku ekologicznych oczyszczalni ścieków są gleby piaszczyste. W zależności od powierzchni działki oraz odległości od drzew, granicy działki, drogi, studni, wodociągów i innych ważnych elementów możliwe jest zamontowanie zarówno oczyszczalni z drenażem jak i tunelem rozsączającym, a także oczyszczalni biologicznej.

Tego typu gleba gwarantuje odpowiednio długi przepływ niezbędny w procesie oczyszczania ścieków oraz skuteczne ich odprowadzanie do gruntu.

“W przypadku gleb o słabej przepuszczalności zastosowanie oczyszczalni z drenażem mogłoby doprowadzić do podniesienia poziomu wód gruntowych, a tym samym zalania posesji – mówi specjalista – dlatego przed wyborem rozwiązania konieczne jest przeprowadzenie wierceń geologicznych i testów perkolacyjnych.

Na podstawie pozyskanych danych można określić stopień przepuszczalności gruntu, a także jego rodzaj. Jest to podstawa do wyboru najlepszego rozwiązania To, że grunt jest słabo przepuszczalny nie znaczy jeszcze, że zamontowanie oczyszczalni nie będzie w ogóle możliwe. Trzeba będzie po prostu znaleźć inne rozwiązanie” – dodaje.

Grunty średnio i słabo przepuszczalne

W miejscach, w których pojawia się glina również możliwe jest zastosowanie drenażu rozsączającego. Zazwyczaj musi być on jednak dłuższy. Tu może pojawić się inna niedogodność – zbyt mała powierzchnia działki, która umożliwi zainstalowanie całego systemu zgodnie z wymaganymi odległościami.

W tym przypadku możliwe jest zastosowanie oczyszczalni biologicznej odprowadzającej oczyszczone ścieki do studni chłonnej, zbiornika retencyjnego lub bezpośrednio do otwartych cieków wodnych, na przykład rzeki lub rowu melioracyjnego.

W skrajnie trudnych warunkach gruntowych możliwe jest stworzenie nasypu, w którym zostanie umieszczona przepompownia. Z powodzeniem kopiec można zaaranżować na przykład na ogród skalny, dzięki czemu element ten nie będzie wpływał na estetykę posesji.

Oczyszczalnia ekologiczna – rozwiązanie niezależnie od rodzaju gruntu

Oczyszczalnia ekologiczna może być sposobem na odprowadzanie ścieków niezależnie od rodzaju gruntu. Najważniejszy jest jednak wybór odpowiedniego rozwiązania, poprzedzony wykonaniem próbnych odwiertów geologicznych.

W przeciwnym razie może dojść do zalania posesji – jeśli na gruntach słabo przepuszczalnych zastosuje się drenaż rozsączający. Nie należy więc podejmować decyzji bez przeprowadzenia dokładnych badań. Tylko wówczas oczyszczalnia będzie spełniała swoją rolę prawidłowo i bezawaryjnie przez wiele lat.

(Visited 234 times, 1 visits today)