Czasy „tablicy i kredy” powoli odchodzą w zapomnienie. Dzisiejsze lekcje i wykłady coraz chętniej czerpią z nowoczesnych rozwiązań multimedialnych i internetowych. Pod tym względem nie ustępują im centra nauki, które przyciągają młodych i starszych widzów interaktywnymi ekspozycjami, bezprzewodowymi transmisjami i technologią 3D.

Obsługa tego rodzaju innowacji wymaga przemyślanego projektu i pełnej kompatybilności urządzeń. Sprawdź zatem, na czym polega projektowanie i realizacja centrów nauki.Kompleksowa realizacja centrum nauki

Wykorzystywane w centrach nauki urządzenia funkcjonują dzięki dedykowanemu oprogramowaniu i zintegrowanemu systemowi centralnego sterowania. Projektowane wystawy i ekspozycje oddziałują na wszystkie bodźce, dzięki czemu w pełni angażują odbiorcę, wzbudzając jego ciekawość oraz chęć wejścia głębiej do świata nauki.

Projektowanie i późniejsza realizacja centrum nauki to niełatwy proces, wymagający odpowiednich umiejętności, doświadczenia i innowacyjnych narzędzi. Nad powstaniem multimedialnych rozwiązań pracują specjaliści z różnych dziedzin.

W firmie TRIAS AVI nad zaprojektowaniem, a następnie wykonaniem interaktywnych ekspozycji i stanowisk czuwają architekci i eksperci projektujący systemy AV, co pozwala im wykonać dowolny projekt w sposób kompleksowy, uwzględniający przy tym każdy jego obszar i wpływ poszczególnych części na całość.

Projektowanie zawsze odbywa się indywidualnie dla danego klienta, dzięki czemu każda ekspozycja jest tak wyjątkowa.

Jak przebiega projektowanie centrum nauki?

Aby realizacja centrum nauki okazała się sukcesem, musi być zaprojektowana w sposób kompleksowy, począwszy od uzgodnienia szczegółów ekspozycji z klientem. Proces projektowania, a następnie stworzenia ekspozycji musi uwzględniać m.in. jej założenia, cel i grupę docelową, zakres, tematykę i lokalizację wystawy oraz szacunkowy budżet.

Tworząc kolejne multimedialne stanowiska i wystawy w centrum nauki, specjaliści TRIAS AVI uwzględniają nie tylko kwestie merytoryczne, ale i sposób oddziaływania instalacji na odbiorców. Podczas tego etapu przygotowywane są projekty techniczne, wykonawcze i koncepcyjne ekspozycji.

Realizacja centrum nauki

Proces realizacji centrum nauki odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac i na podstawie określonych wytycznych, co sprawia, że klient ma pewność stworzenia dokładnie takiej instalacji, jaką zaprojektowano i potwierdzono.

Na każdym etapie możliwe jest jednak wprowadzanie ewentualnych zmian. Eksperci dostarczają innowacyjne rozwiązania, wdrażając dodatkowo scentralizowane systemy zarządzania urządzeniami sieciowymi i multimedialnymi oraz systemy zarządzania zasobami audiowizualnymi.

To sprawia, że synchronizacja wszystkich technologii odbywa się w pełni sprawnie i płynnie, a ich obsługa nie sprawia problemów pracownikom. Co istotne, wykorzystując zaawansowane systemy AV oraz specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania zasobami AV, można nie tylko stworzyć zaawansowane ekspozycje multimedialne, ale też zapewnić ich ekonomiczną codzienną obsługę.

(Visited 38 times, 1 visits today)