Rachunkowość zarządcza w firmie stanowi niezbędny element budowy stabilności finansowej i warunkuje przyszły rozwój. Trudno sobie wyobrazić dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, które nie korzysta ze sprawdzonych technik budżetowania i nie dokonuje skrupulatnej analizy własnych finansów.

Od prawidłowej realizacji zadań FP&A zależy bowiem przetrwanie firmy w długim terminie. Na czym polega planowanie, tworzenie i kontrola budżetu? Jakie praktyki należy wdrożyć, aby mieć uzyskać pełną kontrolę nad środkami pieniężnymi?Jak skutecznie realizować budżetowanie w przedsiębiorstwie?

Pełny plan finansowy składa się z kilku komponentów, m.in. z planu przychodów i kosztów ich uzyskania, budżetu gotówkowego monitorującego przepływy pieniężne, a także planu wydatków inwestycyjnych.

Każdy ze wspomnianych składników wymaga odpowiedniej uwagi i dokładności na etapie tworzenia. Opracowanie budżetu operacyjnego pociąga za sobą konieczność spojrzenia na kontekst makroekonomiczny (inflacja, kursy walutowe, prognozowane zmiany w regulacjach prawnych), jak również uwzględnienia czynników w bezpośrednim otoczeniu danego biznesu (ceny u konkurencji, marketing, wprowadzenie nowych elementów oferty).

Budżetowanie w przedsiębiorstwie należy traktować jako mapę dla prowadzonej działalności na cały rok, będącą jednocześnie punktem odniesienia dla oceny stanu finansów.

Budżetowanie i zarządzanie finansami firmy odbywa się najczęściej z zastosowaniem 5 etapów. Fundamentem dla skuteczności przyszłego budżetu staje się opracowywanie założeń, które w dalszej kolejności znajdą swój wyraz w przygotowanym budżecie.

Na etapie trzecim mają miejsce negocjacje w zarządzie odnośnie uzgodnienia finalnej wersji budżetu. Dopracowanie i wdrożenie ewentualnych poprawek skutkuje zatwierdzeniem budżetu i przejściem do następnej fazy – realizacji z jednoczesną kontrolą wykonania.

Etapem końcowym budżetowania pozostaje wykonywanie kontroli i analizy wniosków. Właściwe zarządzanie finansami firmy może być o wiele mniej czasochłonne, jeśli zastosujemy rozwiązania informatyczne, gwarantujące dużą dozę automatyzacji na etapie tworzenia i późniejszej kontroli. Równie pomocne może się okazać skorzystanie z usług firm zewnętrznych, posiadających odpowiednią technologię i know-how.

Zarządzanie finansami firmy – wiedza i automatyzacja

Zarządzanie finansami firmy to dość skomplikowany proces, który wymaga od przedsiębiorcy wiedzy stricte finansowej i znajomości wpływu poszczególnych decyzji na sytuację globalną w firmie.

Nie każdy właściciel firmy posiada wystarczające zasoby wiedzy i czasu, aby budżetowanie w przedsiębiorstwie mogło przynosić spodziewane korzyści. Istnieją na rynku podmioty, które specjalizują się w dostarczaniu zaawansowanych usług z obszaru FP&A, takich jak planowanie, automatyzacja procesów, analityka biznesowa i raportowanie, czy agregowanie i korygowanie sprawozdań finansowych.

Jednym z nich jest warszawski Incube CPM, świadczący usługi w zakresie planowania i analizy finansowej. Na stronie www.incube.pl można znaleźć informacje o zakresie oferty, która czyni budżetowanie w przedsiębiorstwie znacznie mniejszym obciążeniem dla właścicieli.

(Visited 41 times, 1 visits today)