Polskie przepisy prawne umożliwiają wykorzystanie procedury uproszczonej podczas realizacji zatrudnienia cudzoziemca. Dotyczy to wszystkich obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Aby umożliwić takiej osobie legalne zatrudnienie nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na pracę, a jedynie złożyć stosowny wniosek w powiatowym urzędzie pracy zwanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.Co koniecznie musi znaleźć się w takim oświadczeniu?

Warunkiem rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca, na które zgodzi się  powiatowy Urząd Pracy, jest poprawnie wypełnione oświadczenie. Musi ono zawierać informacje potrzebne do jednoznacznej identyfikacji tożsamości osoby zatrudnionej pod warunkiem, że:

  • jest on obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
  • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu następnego roku,
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie.

Jak mówi pracownik firmy PD Solidbud :”Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przemysłu. Z uwagi na emigrację naszych rodaków do krajów Europy Zachodniej, a szczególnie na wyspy brytyjskie, powstała na rynku duża luka związana z niedoborem wykwalifikowanych pracowników zawodów wiążących się z wykonywaniem pracy fizycznej. Uproszczone formalności umożliwiające podjęcie zatrudnienia pozwalają polskim firmom produkcyjnym na dalsze zwiększanie swoich możliwości i podnoszenia konkurencyjności swojej oferty”.

Co dalej?

Jak oświadczenie zostało złożone, to oryginały powinien otrzymać pracownik z zagranicy. Dzięki temu może on udać się do konsulatu w miejscu swojego stałego pobytu i tam otrzymać wizę pracowniczą.

Kiedy przyjedzie on już do Polski, to w pierwszym dniu jego pracy Powiatowy Urząd Pracy powinien otrzymać stosowne powiadomienie. Można je zanieść osobiście, jak również przesłać za pośrednictwem Internetu.

Ważne jest, aby pamiętać, że cudzoziemiec może na raz pracować tylko u jednego pracodawcy. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z pracownika pochodzącego np. z terenu Białorusi i nie chcemy, aby wracał on do swojego kraju ojczystego po upływie 6 miesięcy, to mamy możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę. W tym przypadku nadal można korzystać z procedury uproszczonej pod warunkiem, że:

  • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony na podstawie umowy o prace,
  • będzie on kontynuował pracę na tym samym stanowisku, które zostało wskazane w oświadczeniu.

 

(Visited 192 times, 1 visits today)