Produkcja jest nierozerwalnie związana z wykorzystaniem różnych materiałów, zarówno w formie stałej, jak i w postaciach cieczy, smarów czy gazów. Podczas realizacji procesów technologicznych część z nich pozostaje w postaci odpadów.

Stanowią one poważny problem dla firm ze względu na to, że wymagają odpowiedniego składowania czy utylizacji. Jak można nimi racjonalnie gospodarować, aby nie zwiększać kosztów pracy zakładu?Czym są odpady poprodukcyjne?

Problem odpadów oraz ich zagospodarowania ma na tyle duże znaczenie, że został zdefiniowany i uregulowany odpowiednimi przepisami. Zgodnie z treścią ustawy z 14 grudnia 2012 roku za takie wytwory uznaje się wszelkie substancje i przedmioty, których pozbywa się właściciel.

W tej szerokiej grupie odpadów znajdują się też te o specjalnych cechach – przydatne do recyklingu, odzysku czy też szkodliwe dla środowiska. Te ostatnie wymagają specjalnych metod utylizacji.

Prawo wyróżnia też grupę odpadów produkcyjnych. Jest ona bardzo szeroka i zróżnicowana, dlatego nie można stosować tych samych zaleceń do każdego typu takich wytworów.

Tworzą je pozostałości po realizacji procesów technologicznych w branżach takich jak tekstylna, elektroniczna, produkcji maszyn i sprzętu AGD, przedmiotów użytkowych, motoryzacyjna czy farmaceutyczna.

W każdej z nich odpady produkcyjne mają inną formę i w innym stopniu są niebezpieczne dla środowiska. Część spośród nich może też być ponownie wykorzystania do produkcji lub innych zadań.

Jak odpady produkcyjne wpływają na pracę firmy?

Powstawanie odpadów produkcyjnych w wyniku realizacji procesu technologicznego niesie za sobą wiele problemów. Do najważniejszych zaliczają się dodatkowe koszty związane z koniecznością składowania, wywozu czy utylizacji takich wytworów.

W przypadku odpadów tekstylnych czy metalowych składowanie wymaga przestrzeni i odpowiednich warunków. Wystawione na działanie warunków atmosferycznych, będą ulegać degradacji, zwiększając zagrożenie dla środowiska.

Na czym polega racjonalna gospodarka odpadami w firmie?

Problem odpadów w firmie jest podobny do tego, z jakim każdy zmaga się w gospodarstwie domowym. Różnicą jest jego skala, czyli znacznie większa ilość ścinków, śmieci, smarów czy innych substancji, jakie pozostają po produkcji.

Aby rozwiązać problem ich składowania, a jednocześnie obniżyć związane z tym koszty, można stosować politykę racjonalnej gospodarki odpadami produkcyjnymi. Na czym ona polega?

Odpady poprodukcyjne w wielu przypadkach mogą być wykorzystane do wykonywania różnych zadań lub też przyniosą dodatkowy dochód. Zapewni go np. stała współpraca ze skupem złomu metali kolorowych.

– “Nasza firma zajmuje się nie tylko skupowaniem metali poprodukcyjnych, ale również skupem i recyklingiem makulatury. Kupujemy również tworzywa sztuczne oraz akumulatory, oferując ich odbiór własnym transportem” – mówi przedstawiciel firmy R.R. Metal.

Podpisanie umowy o stałej współpracy z firmą zajmującą się skupem i recyklingiem odpadów pozwala pozbyć się wielu problemów. Z jednej strony z terenu zakładu znikają góry nagromadzonych odpadów.

Z drugiej – są one utylizowane zgodnie z przepisami, dzięki czemu znika ryzyko konsekwencji karnych. Firma zyskuje też na takiej współpracy, zdobywając dodatkowe środki finansowe, które mogą np. częściowo pokryć rachunki za energię elektryczną.

(Visited 144 times, 1 visits today)