Analiza finansowa to narzędzie niezbędne w przypadku skutecznej kontroli działania firmy, przedsiębiorstwa. Jeśli firma ma się rozwijać i przynosić korzyści, kontrola nad wydawanymi środkami jest niezbędna.Co to jest analiza finansowa?

Analiza, czyli rozkład na części pierwsze to sposób na wyciągnięcie wniosków, które mają być wskazówką do dalszego postępowania. W przypadku analizy finansowej, problem dotyczy sfery związanej z wydatkowaniem funduszy w przedsiębiorstwie.

Obserwacja poszczególnych obszarów i kompleksowe rozczłonkowanie problemu na części składowe pozwala na wnikliwą obserwację i wnioski.

Dla kogo analiza finansowa?

Zazwyczaj z takiego nieocenionego źródła informacji korzystają przedsiębiorcy. Dzięki temu są w stanie ocenić rentowność, płynność i zadłużenie firmy. Jednak analiza to również ważny wyznacznik dla przyszłych potencjalnych inwestorów.

Dzięki temu otrzymują gotową informację o efektywności gospodarki finansowej firmy. To pozwala na szybsze podjęcie właściwej decyzji, co do planów inwestowania w dane przedsiębiorstwo. Informacja o wypłacalności i efektywności zarządzania finansami jest również niezbędna instytucjom kredytującym.

Dzięki analizie finansowej podejmują decyzję o udzieleniu firmie pożyczki, kredytu.

Rodzaje analizy finansowej

1. Analiza wstępna – przed podjęciem działań. Pozwala określić wizerunek finansowy przedsiębiorstwa, co z kolei umożliwia stworzenie planu działania.

2. Analiza bieżąca – kontrola czynności biznesowych, które już się dzieją. Pozwalają na efektywne wprowadzenie zmian, które poprawią jakość prac.

3. Analiza następcza – ocena działań już zakończonych. To doskonały sposób na wykrycie problemów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Jak często?

W zależności od rodzaju analizy zaleca się kontrolowanie stanu finansowego przedsiębiorstwa raz na kwartał. W przypadku działań bieżących, które mają przynieść oczekiwane rezultaty, można takie kontrole przeprowadzać co kilka dni, tygodni. Analiza obejmująca okres kilkuletni to doskonała ocena rzeczywistej sytuacji finansowo- ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl

(Visited 268 times, 1 visits today)