Znajomość języków obcych jest przydatna w wielu życiowych okolicznościach. Są jednak takie sytuacje, że nawet osoby biegle władające językiem zmuszone są do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego.Tłumaczenia przysięgłe a zwykłe

Zwykłe tłumaczenia można wykonywać samodzielnie lub zlecać je osobom doskonale znającym dany język. Łatwe, szybkie i tanie tłumaczenia można zamówić w biurach tłumaczeń oferujących swoje usługi przez Internet.

Tłumaczenia przysięgłe, zwane inaczej tłumaczeniami poświadczonymi muszą być wykonane przez osobę uprawnioną – tłumacza przysięgłego, który spełnia kryteria zapisane w ustawie z 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zawód ten został powołany w Polsce dla potrzeb porządku prawnego. Certyfikowani tłumacze przysięgli współpracują z wymiarem sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej.
Poświadczenie dokumentu dokonywane jest za pomocą okrągłej pieczęci pochodzącej z Mennicy Państwowej.

W otoku pieczęci jest imię i nazwisko tłumacza, w środku nazwa języka oraz numer pod którym tłumacz figuruje w spisie tłumaczy prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz poświadcza pieczęcią zarówno teksty przetłumaczone osobiście, jak też tłumaczenia dokonane przez innych.

Jakie teksty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Zwykłe tłumaczenie zamawia się w celu przełożenia z jednego języka na drugi książek, ulotek reklamowych, stron internetowych, listów, dokumentów, które nie będą używane w obiegu urzędowym czy prawnym. Jest jednak szereg okoliczności, w których konieczne jest tłumaczenie dokumentu. Najczęściej są to:

1. Pisma urzędowe – akty USC (świadectwa urodzenia, akty zgonu, małżeństwa), dokumenty notarialne (testamenty, umowy kupna-sprzedaży, akty darowizny, upoważnienia itp.), dokumenty wymagane w urzędzie celnym, umowy o pracę,świadectwa pracy, dokumenty procesowe, zaświadczenia o wysokości dochodów czy zatrudnieniu i zarobkach, zaświadczenie o niekaralności, dowody rejestracyjne samochodów sprowadzanych z zagranicy oraz wszystkie inne dokumenty, które przedkładane są w różnych urzędach.

2. Świadectwa, dyplomy, certyfikaty – dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe. Tłumaczenie tego rodzaju dokumentów wymagane jest przez szkoły i uczelnie wyższe, na które aplikuje osoba przybywająca z zagranicy oraz przy rekrutacji pracowników. Wprawdzie procesy nostryfikacji dyplomów na terenie państw UE są stosunkowo proste, to jednak bez dokumentów poświadczonych kontynuacja edukacji lub zdobycie posady są niemożliwe.

3. Dokumentacja medyczna – tłumaczenia przysięgłe dokumentacji medycznej przydają się po odbyciu leczenia w zagranicznej placówce służby zdrowia lub gdy chory zamierza podjąć leczenie w innym kraju. Poświadczone dokumenty medyczne mogą być przydatne w banku, firmie ubezpieczeniowej, dla pracodawcy – wszędzie tam, gdzie informacja o aktualnym stanie zdrowia lub przebytej chorobie może mieć znaczenie dla podejmowania decyzji finansowych dotyczących kredytu, zawarcia plisy ubezpieczeniowej na życie lub wypłaty odszkodowania z tytułu choroby, zatrudnienia na stanowisku obwarowanym określonymi warunkami zdrowotnymi, ubiegania się o rentę chorobową w ZUS.

Tłumaczenia przysięgłe – cennik

Ceny tłumaczeń za jedną stronę tekstu (1125 znaków ze spacjami) zależą od wielu czynników. Najważniejszym jest sam język. Wszystkie języki tłumaczeń podzielona na 4 grupy. W pierwszej, gdzie tłumaczenia przysięgłe są najtańsze, znajdują się języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski; w ostatniej, z najwyższymi stawkami, są teksty pisane alfabetami niełacińskimi lub ideogramami.

Stawkę za tłumaczenie może podnieść stopień trudności tekstu – tak się dzieje w przypadku tekstów specjalistycznych, dokumentów pisanych pismem odręcznym lub trudnych do odczytania z racji uszkodzenia czy złej jakości kopii wykonanej technicznie.

Artykuł powstał we współpracy z https://tlumaczeniaexpress.pl/

(Visited 203 times, 1 visits today)