Czy wiesz, że w świat inwestycji możesz wejść, trzymając w portfelu nawet 50 złotych? Dokładnie tyle potrzeba, by nabyć jednostkę uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czym jest fundusz inwestycyjny? Na jaki zarobek może liczyć inwestor? Czy z inwestowaniem tego rodzaju wiąże się jakieś ryzyko? O możliwościach, korzyściach, ale i zagrożeniach piszemy poniżej.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nic innego, jak zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, które później inwestowane są w różne instrumenty finansowe. Daje to funduszom więcej możliwości – połączony kapitał jest przecież większy niż oszczędności jednego inwestora.Instrumenty, w jakie inwestowane są środki inwestora to między innymi akcje, obligacje, nieruchomości, ale również surowce, złoża i wiele, wiele innych. Wybór jest ogromny, a każdy instrument wiąże się z innym poziomem ryzyka inwestycyjnego i inną wartością możliwego zarobku. Najczęściej sprawdza się zasada, zgodnie z którą, im więcej można zyskać, tym ryzyko jest większe.

Jak inwestować w fundusz inwestycyjny?

Aby sprawnie lokować pieniądze w fundusze inwestycyjne, niezbędna jest fachowa wiedza w tym zakresie. Okazuje się jednak, że osoba, która chciałaby zacząć pomnażać swoje oszczędności, nie musi się na tym znać. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest najczęściej wspierane przez doradców finansowych i ekspertów, którzy zarządzają powierzonym portfelem inwestycyjnym. Inwestor tak naprawdę nie musi posiadać wiedzy w tym zakresie.

Specjaliści rynku inwestycyjnego potwierdzają, że większe oszczędności mogą przynieść większe zyski. Nigdy nie należy zaś lokować wszystkich środków w jeden instrument. W razie niepowodzenia inwestor nie straci wtedy swoich oszczędności. Ważne jest również to, że fundusze inwestycyjne są o wiele bardziej opłacalne, jeśli inwestuje się w nie w długim okresie. To wtedy można sprawnie reagować na ewentualne, niekorzystne zmiany w notowaniach.

Jaki fundusz wybrać?

Wiele zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb oraz możliwości finansowych inwestora. Fakt, że jednostki uczestnictwa można nabywać już za 50 złotych. Osoby, które jednak liczą na duży zysk, muszą założyć cały ich portfel.

W ofercie instytucji, które umożliwiają inwestowanie w fundusze inwestycyjne, znajdują się instrumenty różnego rodzaju. To fundusze z krótkim i długim terminem, zamknięte albo otwarte czy też produkty połączone. Coraz więcej osób wybiera na przykład inwestowanie w lokatę z funduszem inwestycyjnym. Wtedy część wniesionego kapitału jest całkowicie bezpieczna.

Ryzyko inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem utraty wniesionego kapitału, ale można je sprawnie minimalizować. Właśnie po to rozdziela się kapitał na cały portfel jednostek uczestnictwa. Zaleca się też inwestowanie w fundusze z długim terminem, bo to wtedy można korzystnie reagować na wahania.

Dobrą praktyką jest również korzystanie z profesjonalnego doradztwa. Eksperci będą tak zarządzać powierzonym kapitałem, by wypracować jak największy zysk. Pamiętajmy, że fundusze inwestycyjne umożliwiają osiągnięcie dużego zarobku. Ryzyko inwestycyjne oczywiście istnieje, ale przy wyborze odpowiednich instrumentów jest minimalne.

(Visited 472 times, 1 visits today)