Udało Ci się znaleźć idealne mieszkanie i nie chcesz, aby ktoś je podkupił? Podpisz umowę rezerwacyjną ze sprzedającym. Czym dokładnie jest ta umowa? Jakie informacje powinna ona zawierać?Udało Ci się znaleźć idealne mieszkanie i nie chcesz, aby ktoś je podkupił? Podpisz umowę rezerwacyjną ze sprzedającym. Czym dokładnie jest ta umowa? Jakie informacje powinna ona zawierać?

Umowa rezerwacyjna – co to za umowa?

Umowa określana jako rezerwacyjna ma na celu zarezerwowanie nieruchomości na określony czas. W ramach takiej umowy sprzedawca zobowiązuje się do tego, by nie sprzedawać jej innym osobom.

Przez długi czas tego typu umowa jest tzw. umową nienazwaną, która nie jest opisana w przepisach prawa. Wobec tego jej zapisy mogły być swobodnie kształtowane, jednak jej treść nie mogła pozostawać sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Obecnie definicja umowy rezerwacyjnej trafiła do przepisów i zawiera ją Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Wskazuje ona, że jest to umowa zawierana między deweloperem lub innym przedsiębiorcą a osobą zainteresowaną zakupem – rezerwującym. W ramach umowy rezerwacyjnej dochodzi do czasowego wyłączenia wybranej przez rezerwującego oferty ze sprzedaży.

Rodzaje umów rezerwacyjnych

Gdy podpisywana jest umowa rezerwacyjna nieruchomości wzór, warto sprawdzić, w jakiej formie jest ona przedstawiona.

Rezerwacja może mieć postać umowy zwykłej, która może być podpisana przykładowo w biurze dewelopera. Taka umowa nie zobowiązuje do zakupu mieszkania.

Umowa ta może zawierać również elementy umowy przedwstępnej. W jej ramach zainteresowana zakupem osoba zobowiązuje się do zawarcia umowy ostatecznej w przyszłości. W takim przypadku umowa ta musi być podpisana u notariusza.

Elementy umowy rezerwacyjnej

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna z deweloperem? Wśród głównych elementów znajdują się:
– Dane o stronach umowy,
– Miejsce i data jej zawarcia,
– Informacje o przedmiocie umowy, czyli nieruchomości,
– Wysokość opłaty rezerwacyjnej,
– Zapisy dotyczące rozwiązania, zerwania umowy, niedotrzymania jej warunków,
– Podpisy.

Wzory umowy rezerwacyjnej można sprawdzić online.

Warto pamiętać o tym, by przed sygnowaniem zawsze dokładnie zapoznać się z zapisami dokumentu.

(Visited 22 times, 1 visits today)