Każdy rodzaj oprogramowania dla firm przechodzi ewolucje. Od prostszych systemów, będących prostymi odpowiednikami „papierowych” procedur, po zaawanasowane systemy oferujące poważną wartość dodaną. Taką samą drogą podążały programy magazynowe – od odpowiednio spreparowanych arkuszy kalkulacyjnych, poprzez dedykowane programy do kontroli stanów magazynowych, po współczesne systemy kompleksowego zarządzania gospodarką magazynowąArkusz kalkulacyjny. Zamiast papierowej kartoteki

Ktoś to jeszcze pamięta? Pierwszym dzieckiem „komputeryzacji” magazynów był odpowiednio opracowany arkusz kalkulacyjny, do którego magazynierzy ręcznie wprowadzali poszczególne pozycje. Arkusz oczywiście umożliwiał wyszukiwanie wpisanych pozycji, przenoszenie całych grup do innego arkusza czy ograniczone sortowanie. Jednak taki sposób „wspomagania” przydawał magazynierom wiele pracy – na ogół po sporządzeniu papierowych dokumentów wejścia/wyjścia „wklepywali” je dodatkowo do arkusza.

Programy magazynowe. Porządkowanie

Nic więc dziwnego, że bardzo szybko powstały dedykowane programy magazynowe. Do dziś zresztą są używane w wielu magazynach, zwłaszcza w firmach małych i bardzo małych, czasami trafiają się w nawet w przedsiębiorstwach średnich. Program magazynowy bowiem uwzględnia już specyfikę pracy magazynów, pozwalając na uzyskiwanie realnych oszczędności w czasie wykonywania poszczególnych operacji. Częstokroć mogły też już współpracować z innymi systemami w firmie – zamówień czy finansowo-księgowym. Jednak nadal programy te były, wprawdzie mocno udoskonalonym, ale przeniesieniem na platformę informatyczną dotychczasowych „ręcznych” operacji.

WMS. Oszczędzanie

W magazynie kosztem jest wszystko. Kosztuje przestrzeń i powierzchnia magazynowa, kosztuje czas pracowników, kosztuje energia potrzebna do przemieszczania towarów, kosztuje czas pojazdów czekających przy rampie na rozładunek lub załadunek. Kosztuje poszukiwanie zaginionych w magazynie towarów, kosztuje każdy metr przejechany przez wózek widłowy. Dlatego to właśnie w magazynie jest szczególnie – nomen omen – wiele miejsca na optymalizację kosztów.

Programy magazynowe typu WMS (zarządzanie ruchem produktów w magazynach) powstały w oparciu o pomysł kompleksowego zarządzania całą gospodarką magazynową, a nie tylko wspomagania dotychczas realizowanych operacji. Wymagało to nowego spojrzenia na magazyn – jako zbioru realizowanych w nim procesów, które można poddać analizie i optymalizacji.

W efekcie takie programy magazynowe umożliwiają realne oszczędności – czasu na wykonywanie operacji, czasu pracowników, miejsca, energii. W jaki sposób? Już podczas przyjmowania towarów system optymalnie rozmieszcza je wewnątrz magazynu (przydziela lokalizacje). Systemy lokalizacji towarów pozwalają na błyskawiczne odnalezienie ich na regałach, moduły optymalizacji ruchu w magazynie umożliwiają zaś dotarcie do zadanych miejsc najszybciej lub najkrótszą drogą. Zarządzanie zleceniami magazynowymi?

Dla zaawansowanego systemu WMS to również nie problem – jest w stanie kolejkować zlecenia, grupować je pod względem pilności, czy łączyć kilka mniejszych zleceń w jedno duże zamówienie (kompletowanie). Nie bez znaczenia jest też możliwość prowadzenia inwentaryzacji na bieżąco, bez wyłączania magazynu z pracy. Wszystko to oznacza znaczne, wymierne oszczędności finansowe.

(Visited 185 times, 1 visits today)