Tłumaczenie przysięgłe nadaje oficjalny charakter przetłumaczonemu dokumentowi i gwarantuje jego pełną zgodność z oryginałem. Jedynie tłumacze, którzy złożyli przysięgę przed sądem, mogą oznaczyć tłumaczenie przysięgłe swoją pieczęcią.Czasami przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy jesteśmy zmuszeni do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. Wyjeżdżamy za granicę na studia lub do pracy czy nawet…. bierzemy ślub. Wtedy nie wystarczy zwykłe tłumaczenie od osób dobrze znających język obcy. Aby nasz dokument był uznany poza terenem naszego kraju, musi on zostać przetłumaczony przez osoby, które są do tego prawnie upoważnione.

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe nadaje oficjalny charakter przetłumaczonemu dokumentowi i gwarantuje jego pełną zgodność z oryginałem. Jedynie tłumacze, którzy złożyli przysięgę przed sądem, mogą oznaczyć tłumaczenie przysięgłe swoją pieczęcią.

 

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą przede wszystkim dokumentów, które mogą lub muszą być przedstawiane sądom lub organom administracji. Należą do nich akty stanu cywilnego (akty urodzenia, ślubu czy zgonu), ale także orzeczenia sądów cywilnych (rozwód, adopcja itp.) czy sądów gospodarczych.

Dyplomy szkolne i świadectwa mogą również korzystać z tej dodatkowej gwarancji. W celu ograniczenia sporów wiele firm korzysta z tłumaczeń przysięgłych umów handlowych, dokumentów transportowych czy broszur technicznych.

Ta opcja dotyczy firm działających na arenie międzynarodowej, a także chcących otworzyć filię za granicą. Podsumowując, z tłumaczenia przysięgłego może skorzystać każdy dokument mający moc prawną.

Po czym możemy stwierdzić, że tłumaczenie jest zaprzysiężone?

Tłumaczenie przysięgłe można rozpoznać po kilku znakach wyróżniających. Musi być opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza, a także formułą potwierdzającą zgodność tłumaczenia poświadczonego z przedstawionym dokumentem.
Należy określić oryginalny język. Formatowanie i prezentacja oryginalnego dokumentu jest zachowywana w możliwym zakresie. Koniec dokumentu musi być wyraźnie określony, aby zapobiec późniejszych dopisków. Tłumacz musi podać swoje nazwisko i imię, a także języki, na które jest zaprzysiężony.

Zasadniczo administracja i sądy dopuszczają tylko oryginał dokumentu. Niektóre kraje, takie jak Francja, mogą tolerować produkcję kopii, ale nie jest to konsekwentne. Większość tłumaczy przysięgłych pracuje tylko na oryginalnych dokumentach papierowych, co może wydłużyć proces tłumaczenia i przekazywania dokumentów.

Zawód tłumacza przysięgłego jest obecnie bardzo pożądany. Wielu ludzi wyjeżdża za granicę, aby zmienić swoje życie. W tym przypadku niezbędna jest pomoc właśnie tłumacza przysięgłego.
Pomimo dużych kosztów, warto zainteresować się i poszukać biura tłumaczeń, który zapewnia dobrze wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych.

W Polsce liczba tłumaczy przysięgłych rośnie z dnia na dzień. Ze względu na bliskość innych krajów, szczególną popularnością cieszą się tłumacze języka ukraińskiegorosyjskiegoniemieckiego i litewskiego. Nie zapominając oczywiście o innych uniwersalnych językach, takich jak angielskihiszpańskifrancuski czy włoski.

 

Dla celów biznesowych coraz bardziej cenni stają się tłumacze języka arabskiegochińskiego i japońskiego.

(Visited 100 times, 1 visits today)