imagesBardzo dużo osób decyduje się na umieszczenie seniora w domu opieki. Motywy takiego działania są różne: brak odpowiednich warunków socjalnych, zły stan zdrowia opiekuna, brak czasu oraz intensywna praca. Jedną z bardzo wielu rzeczy, która powinna decydować o wyborze takiego, a nie innego domu seniora jest poziom opieki, który gwarantuje swoim podopiecznym.

 

Domy opieki nad osobami starszymi cieszą się w Polsce stale rosnącą popularnością. Jest to związane z tym, że społeczeństwo się starzeje i potrzebne są miejsca, gdzie seniorzy będą mieli zapewnioną całodobową, profesjonalną opiekę.

Spośród wielu kryteriów, którymi powinniśmy się kierować podczas wyboru najlepszego ośrodka jest ten dotyczący opieki medycznej, psychologicznej oraz rehabilitacyjnej. Placówki, które starają się zdobyć zaufanie seniorów i ich opiekunów, coraz częściej decydują się na zatrudnienie własnych specjalistów, którzy są dostępni dla podopiecznych przez całą dobę. W trakcie rozmowy z przedstawicielem placówki, w której chcemy umieścić na przykład rodzica, zadawajmy pytania dotyczące tych właśnie usług.Nie tylko doraźna pomoc, ale kompleksowa opieka

Osoby starsze trafiają do domów opieki w różnej kondycji fizycznej oraz psychicznej. Opiekujący się seniorami personel musi mieć to na uwadze i dopasować rodzaj pomocy do potrzeb pensjonariuszy. Oznacza to, że zarówno osoby, które przebywają tymczasowo, jak i te zameldowane na pobyt stały powinny mieć taki sam dostęp do specjalistów. Jeśli dom opieki w jakiś sposób stara się to rozgraniczyć, stawiając na piedestale cenę – nie podpisujmy z nim umowy.

Opieka nad osobami starszymi wymaga intensywnej pracy od wielu specjalistów, w tym między innymi:

  • pielęgniarek oraz personelu pomocniczego,
  • lekarzy pierwszego kontaktu,
  • ortopedów,
  • kardiologów,
  • onkologów,
  • geriatrów, 
  • dietetyków,
  • psychologów,
  • rehabilitantów.

Oczywiście bardzo trudno jest zatrudnić wszystkich specjalistów do całodobowej opieki. Rolą domu seniora jest więc zorganizowanie takiej opieki, która pogodzi interesy wszystkich stron. Dzięki dobrej organizacji seniorzy, którzy nagle źle się poczują lub cierpią na przewlekłe schorzenia, otrzymają szansę na kompleksową pomoc.

Kompleksowość opieki wyraża się tym samym nie tylko w pobycie specjalisty w domu seniora, ale aktywnej współpracy, np. w sprawach dietetycznych.

Pomoc psychologiczna, a komfort pobytu

Uśmiechnięty senior – taki cel powinien przyświecać każdej placówce, która zdecyduje się na przyjęcie osób starszych pod swój dach. Musimy zwrócić uwagę, że sam fakt opuszczenia własnego domu i zamieszkania w domu opieki jest dla seniora bardzo trudny. Oprócz wsparcia osób najbliższych ważna jest pomoc psychologa.

Domy opieki coraz częściej decydują się na zatrudnienie psychoterapeutów, gdyż ich praca z seniorami jest niezwykle ważna. Niejednokrotnie dla pensjonariusza rozmowa przynosi więcej korzyści niż zabiegi medyczne oraz stosowane leki. Psycholog, który codziennie współpracuje z seniorem automatycznie staje się dla niego oparciem, doradza także w codziennych sprawach.

Rehabilitacja również jest ważna

Dobre placówki dla osób starszych, np. Dom Seniora Słoneczny Parasol w Garwolinie ze swoją ofertą wykraczają poza standardowy zakres usług. Chodzi tu przede wszystkim o stałą pomoc osób, które są specjalistami w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji. Jest w pełni zrozumiałe, że osoby w podeszłym wieku cierpią na różnego rodzaju dolegliwości psychoruchowe. Często seniorzy w domach opieki przechodzą kompleksową rekonwalescencję i mają szansę na spotkanie z osobami, które są realnie w stanie poprawić jakość ich zdrowia.

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych umożliwiają odzyskanie chociaż częściowej sprawności ruchowej, utraconej wskutek upadków, złamań, zwichnięć lub przebytych chorób. Praca z doświadczonymi rehabilitantami daje seniorowi poczucie, że ktoś o nich dba i przykłada wagę do stanu ich zdrowia. To równie ważne, jak sama rehabilitacja.

Poziom opieki nad seniorem powinien spełniać wysokie standardy. Dom spokojnej starości powinien zatrudniać specjalistów, którzy mają odpowiednie podejście i rozumieją specyfikę pracy z osobami, które są w podeszłym wieku. Zwracajmy także uwagę na wyposażenie placówki, rodzaje zajęć, które oferuje oraz innego rodzaju udogodnienia. Rozwaga zagwarantuje nam, a także seniorowi spokój oraz dobre samopoczucie.

(Visited 724 times, 1 visits today)