Instalacje gazowe to bez wątpienia stosunkowo łatwy i niedrogi sposób na to, aby szybko i efektywnie ogrzać własny dom jednorodzinny. Warto jednak zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami i trudnościami, jakie występują podczas planowania tego typu inwestycji.

Nie ulega wątpliwości, że różnego rodzaju względy bezpieczeństwa, a także mniejsze lub większe oszczędności oraz konkretna użyteczność instalacji zmuszają właścicieli nieruchomości do odpowiedniego przygotowania działki oraz dogodnego ulokowania zbiornika gazowego i przystosowania go do aktualnie obowiązującego prawa, norm budowlanych i najważniejszych zasad użytkowania. Oto najczęściej popełniane błędy podczas montażu przydomowych zbiorników gazu.1. Instalacja położona zbyt blisko zabudowań

Niewłaściwe rozmieszczenie zbiornika względem nieruchomości z pewnością może narazić właściciela parceli na spory konflikt z prawem budowlanym. Choć dla instalacji zbiornikowych napędzanych płynnym gazem z jednym zbiornikiem, który nie przekracza pojemności 7 metrów sześciennych nie wymaga się pozwolenie na budowę, to wymogi dotyczące jej lokalizacji są już dosyć jasno i precyzyjnie określone i przepis ten powinien być bezwzględnie przestrzegany.

2. Niewłaściwy dobór zbiornika

Problem ten jest stosunkowo łatwy do objaśnienia, ale konsekwencje, które ze sobą niesie mogą się skończyć dość wysokimi grzywnami. Zbiornik o zbyt małych gabarytach wymusza bowiem częste zamówienia dostaw paliwa. Z kolei zbyt duży pojemnik będzie się charakteryzować bardzo wysokimi kosztami obsługi.

3. Zła lokalizacja

Nieodpowiednie położenie względem dostaw gazu to stosunkowo istotny problem nie tylko dla samego dostawcy, ale również dla właściciela posesji. Utrudnienia w dojeździe do zbiornika powodują nie tylko zagrożenia bezpieczeństwa, ale również komplikują dostawy. Warto zatem o tym pomyśleć, a także wzmocnić podłoże, po którym będzie się poruszać cysterna wjeżdżająca na teren nieruchomości.

4. Brak nadzoru

Zbiorniki przydomowe na gaz powinny być niezwłocznie zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego, a potem podlegają stałej, okresowej kontroli. Wyznaczane bardzo regularnie kontrole powinny się odbywać co kilka lat, aby zapobiec niebezpiecznym nadwyrężeniom zbiornika na paliwo.

5. Nieprzemyślana decyzja

Lokalizacja zbiornika, zwłaszcza modelu podziemnego, ma z pewnością ogromne znaczenie podczas ewentualnej rozbudowy domu w przyszłości. Instalacja gazowe mazowieckie osadzona w głębi ziemi może powodować wiele trudności dlatego powinna być to decyzja rozważna i przeanalizowana.

(Visited 189 times, 1 visits today)