Dress code to nie tylko sposób ubierania się dostosowany do okoliczności, miejsca, wieku i pozycji, jaką zajmujemy w danej organizacji. To także jeden z elementów savoir-vivre’u oraz rodzaj niewerbalnego komunikatu, jaki chcemy wysłać partnerom biznesowym. Dla wszystkich osób mających bezpośredni kontakt z klientem dress code to podstawa wizerunku – zarówno firmy, którą reprezentujemy, jak i marki osobistej. Odpowiednio dobranym strojem, makijażem i fryzurą potwierdzamy w oczach partnera wyobrażenie o piastowanym przez nas stanowisku oraz cechach osobistych.Zasady dobrego stylu pozwalają na budowanie wizerunku profesjonalisty i zaakcentowanie kultury organizacyjnej, w której pracujemy. Jak podaje Agnieszka Martyna Ross, ekspertka z dziedziny dress code, drogą do skrócenia dystansu w relacjach biznesowych nie powinien być ubiór, lecz rodzaj komunikacji werbalnej. Ta reguła jest szczególnie ważna w przypadku osób pracujących w zawodzie zaufania publicznego.

Czy dress code jest wciąż aktualny w czasach swobody i wyrażania własnej indywidualności?

W ostatnich latach w wielu organizacjach kwestia ubioru została pozostawiona pracownikom. W zawodach niezwiązanych z obsługą klienta nie wymaga się już formalnego ubioru. Agnieszka Martyna Ross jest zdania, że może to prowadzić do rozluźnienia obyczajów i konfliktu pokoleniowego. Nasuwa się więc pytanie: czy dress code wciąż stanowi wartość w dobie swobody i potrzeby wyrażania własnego stylu? Czy możliwe jest stosowanie zasad dobrego stylu w czasach, w których standardem staje się łączenie życia zawodowego z życiem towarzyskim?

Jak dostosować dress code do kultury organizacyjnej naszej firmy?

Ramy i zasady dotyczące dozwolonego sposobu ubierania się powinny być dostosowane do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Agnieszka Martyna Ross podkreśla, że ważnymi czynnikami w tej ocenie są: rodzaj branży, w jakiej działamy, stanowisko, produkt i cel, który chce się osiągnąć. Zarząd każdej organizacji powinien wziąć pod uwagę, iż również w kwestii ubioru – przykład idzie z góry. To właśnie kadra menadżerska wyznacza standardy panujące w firmie. Biorąc pod uwagę, że temat wyglądu zewnętrznego jest trudny do podjęcia w gronie podwładnych i w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem, zagadnienie to warto poruszyć podczas szkoleń organizowanych przed podmioty zewnętrzne. Spotkania przybliżające pracownikom zasady budowania relacji służbowych poprzez dress code motywują grupę do zachowania kultury w organizacji i polepszają panującą w niej atmosferę.

Etykieta w miejscu pracy – dlaczego jest tak istotna?

Należy pamiętać, że dress code to bardzo szerokie zagadnienie, które dotyczy wielu aspektów biznesu. Stosowanie zasad dobrego stylu w życiu zawodowym i prywatnym przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji, marki osobistej, jak również może stać się jednym ze stopni do awansu zawodowego i społecznego, jak podaje Agnieszka Martyna Ross.

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją czasopisma HRBusinessPartner.pl.

(Visited 1 562 times, 1 visits today)