Rodzaje węży strażackich

Wąż strażacki to nieodzowny atrybut wozów do gaszenia pożarów oraz jeden z podstawowych elementów...

czytaj więcej